pamięci rozstrzelanym przez hitlerowców 6.04.1940 r. mieszkańcom wsi: Studencka Wola, Piekło, Niebo i Sielpia - rodacy
Blog > Komentarze do wpisu
Czy tylko 8 ubeckich agentów robi w Polsce za sędziów, bo wiszą ćwierć wieku na hakach żydoskiej sitwy Kiszczaka?

Zbrodnie Wehrmachtu na Narodzie Polskim – Do Premiera RP Frankfurt 9.11.2005 Czy byly agent wywiadu PRL w p...

by SOWA magazyn europejski

 

Stefan Kosiewski udostępnił link.
17 grudnia o 14:08 ·
8 sędziów zarejestrowanych jako współpracownicy służb
Osiem osób wymienionych w ujawnionym katalogu IPN zostało zarejestrowanych przez tajne służby PRL jako współpracownicy. To czterech sędziów NSA, dwóch…
tvn24.pl

Stefan Kosiewski
288 obserwatorów|618 846 wyświetleń
 Dane o osobach z gremiów sądowych, co do których są zapisy służb PRL: Sąd Najwyższy Sędzia Edward Matwijów był zarejestrowany we wrześniu 1976 r. przez SB w Gdańsku pod kryptonimem "Marynarz" w kategorii lokal kontaktowy, czyli jako osoba wynajmująca swój lokal na potrzeby służb. Wyeliminowany z ewidencji operacyjnej z powodu "braku dalszych możliwości operacyjnych" - w 1977 r. materiały złożono w archiwum, lecz nie zostały odnalezione. Prezes Izby Cywilnej SN Tadeusz Ereciński był w 1972 r. "opracowywany w charakterze kandydata na tajnego współpracownika" i jako taki zarejestrowany przez SB. Prezes Izby Wojskowej SN Janusz Godyń przyznał się w 2003 r. do służby w organach bezpieczeństwa PRL jako oficer śledczy Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza w 1972 r. Sędzia Wiesław Błuś był w 1979 r. zarejestrowany przez wywiad cywilny jako kandydat na kontakt operacyjny. Według akt odmówił wszelkich kontaktów z MSW. Trybunał Konstytucyjny Sędzia Marian Grzybowski był zarejestrowany w czerwcu 1970 r. przez służby wojskowe. Był też rejestrowany w 1988 r. przez wywiad cywilny, a 19 czerwca 1989 r. przerejestrowany jako kontakt operacyjny ps. "Krakatau". Sędzia Adam Jamróz był zarejestrowany w październiku 1977 r. przez wywiad cywilny w Katowicach. W ewidencji figuruje od grudnia 1977 r. jako kontakt operacyjny "Lardo". W 1981 r. materiały przekazano do archiwum. Sędzia Zbigniew Cieślak był od czerwca 1979 r. zabezpieczony przez Zarząd II Sztabu Generalnego. W czerwcu 1988 r. został zaś zabezpieczony przez zarząd WSW Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Sędzia Teresa Liszcz brała udział jako ekspert w I Krajowym Zjeździe Delegatów "Solidarności" w 1981 r. 19 grudnia 1981 r. przeprowadzono z nią "rozmowę ostrzegawczą", podczas której podpisała oświadczenie o "zaniechaniu szkodliwej działalności i przestrzeganiu porządku prawnego". Potem prowadzono z nią "rozmowy ostrzegawcze". Sędzia Mirosław Wyrzykowski był "pracownikiem kontraktowym" Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie w latach 1977-1979. Jego akta pochodzą z kartoteki osobowej byłych funkcjonariuszy. Sędzia Ewa Łętowska w listopadzie 1987 r. była rejestrowana przez departament III MSW jako zabezpieczenie. Trybunał Stanu Jacek Majchrowski był zarejestrowany w lutym 1975 r. przez wywiad PRL. Był zabezpieczony „do wszystkich państw kapitalistycznych oraz Albanii, Chin i Jugosławii". Lech Adamczyk został w 1984 r. zarejestrowany przez kierownictwo Wojskowej Służby Wewnętrznej, co IPN ocenił jako "prawdopodobną rejestrację kadrową". Kazimierz Barczyk był w 1987 r. zarejestrowany przez SB z Krakowa jako kandydat na tajnego współpracownika. We wrześniu 1989 r. materiały wybrakowano. Sylweriusz Królak był rejestrowany w czerwcu 1987 r. przez Zarząd II Sztabu Generalnego, czyli wywiad wojska. Naczelny Sąd Administracyjny Wiceprezes NSA Andrzej Kisielewicz był w 1985 r. zarejestrowany przez SB w Rzeszowie jako kontakt operacyjny. Zdjęty z ewidencji w styczniu 1990 r., materiały zniszczono. Sędzia Jerzy Rypina został w październiku 1968 r. zarejestrowany przez SB w Lublinie jako kandydat na tajnego współpracownika "R. J". W 1969 r. nastąpiła zmiana kategorii na tajnego współpracownika o pseudonimie "Bosman". W lutym 1976 r. został wyrejestrowany. Materiały wybrakowano w styczniu 1990 r. Sędzia Jan Grabowski w maju 1973 r. został zarejestrowany przez SB w Katowicach jako kandydat na tajnego współpracownika, a w sierpniu jako TW pseudonim "Wisz". Wyrejestrowany w styczniu 1975 r. ze względu na wstąpienie do PZPR. O sędzim Bogusławie Gruszczyńskim zachowała się w IPN prośba o wyrejestrowanie, z powodu braku materiałów operacyjnych na niego, z ewidencji archiwum MSW. Był zarejestrowany w grudniu 1987 r. w kategorii konsultant. 
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/899558293431145
8 sędziów zarejestrowanych jako współpracownicy służb
TVN24
Osiem osób wymienionych w ujawnionym katalogu IPN zostało zarejestrowanych przez tajne służby PRL jako współpracownicy. To czterech sędziów NSA, dwóch - Trybunału Konstytucyjnego i po jednym - Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu. - Jest nie najgorzej, nie zdenerwowałem się - komentuje I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki.   https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/Er7JLY1yNcr
http://sowa2.quicksnake.net/job/Czy-byly-agent-wywiadu-PRL-w-panstwach-NATO-na-Zachodzie-Europy-ambasador-Byrt-kupil-moze-za-swoje-prywatne-pieniadze-te-piekna-ambasade-w-Paryzu
poniedziałek, 21 grudnia 2015, kultur

Polecane wpisy

Stefan Kosiewski

Utwórz swoją wizytówkę